รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-042
ชื่อพื้นเมือง : ใบเงิน (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Caricature Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graptophyllum pictum (L.) Griff.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. เปลือกต้นเรียบ ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากกัน รูปรี กว้าง 4-6 ม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่น ใบเป็นลายมีหลายสี จะเรียกตามสีและลักษณะที่ด่าง เช่น ใบทอง คือใบที่มีสีเขียว มีสีเหลืองเข้มแทรกตามริมใบ ใบเงิน คือ ใบสีเขียว มีสีขาวหรือสีเหลืองแทรกอยู่กลางใบ ในบาก คือ ใบสีเขียวเข้มหรือสีเขียวแกมน้ำตาล มีสีชมพูแทรกอยู่กลางใบ ดอก ดอกออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด ดอกสีม่วงแดง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด เกสรเพศผู้ 2 อัน ผล ฝักแห้งแตกเป็น 2 ซีก รูปรี ปลายฝักเป็นติ่งแหลม
ประโยชน์ : สมุนไพร,พืชประดับ ใบ มีรสเย็นจืด แก้พิษร้อน ดับพิษ เกสร มีรสหวานเย็นเล็กน้อย แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด