รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-006
ชื่อพื้นเมือง : สะบันงาจีน (ภาคเหนือ),การเวก (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Climbing Ilang-Ilang
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artabotrys hexapetalus (L.f.)Bhandari
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง มีลักษณะของต้น ใบ และดอก คล้ายกับกระดังงาจีนมาก แตกต่างกันที่การเวกเป็นไม้พื้นเมืองของไทย มีขนทั่วไปตามปลายกิ่ง ก้านและใบ ใบและดอกมีขนาดเล็กกว่า ใบ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-18 ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม สีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ ตามเส้นกลางใบมีขนทั้งด้านบนและด้านล่าง ใบบางและเหนียว เส้นแขนงใบมี 7-9 คู่ ก้านใบยาว 5-6 มม. ดอก ดอกเดี่ยว ออกบนส่วนโค้งหรือปลายสุดของก้านช่อที่งอเป็นตะขอ ตะขอยาว 1.8-2.0 ซม. ก้านดอกยาว 1.5 ซม. มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กสีเขียวปลายกลีบงอขึ้น กลีบดอกอ่อนสีเขียวเมื่อบานเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลีบดอกมี 6 กลีบ รูปรี เรียงเป็น 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอกมีขนมากกว่าและเนื้อกลีบแข็งกว่าดอกกระดังงาจีน เกสรเพศผู้ขนาดเล็กจำนวนมาก เกสรเพศเมียมีหลายอัน อยู่แยกกัน เกสรเพศเมียมีเมือกเหนียวติดกัน ผล ผลกลุ่ม ก้านช่อผลยาว 1.5 ซม. มีผลย่อย 6-18 ผล แต่ละผลรูปรีป้อมหรือรูปไข่กลับ กว้าง 1.8 ซม. ยาว 2 ซม. ก้านผลย่อยสั้นมาก ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมล็ด แต่ละผลมี 1-2 เมล็ด
ประโยชน์ : นิยมปลูกให้เลื้อยขึ้นคลุมเป็นซุ้มประตู ซุ้มระเบียง หรือซุ้มทางเท้า ใบใช้เป็นยาขับ ปัสสาวะ ดอกปรุงเป็นยาหอม แก้ลมวิงเวียน ใช้ทำบุหงาอบร่ำและน้ำหอม
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด