รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-050
ชื่อพื้นเมือง : โป๊ยเซียน (เชียงใหม่)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia milii Des Moul.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นอวบน้ำ เป็นเหลี่ยมบิดงอเป็นเกลียว มีหนามแหลมติดอยู่เป็นจำนวนมากที่ลำต้น และมียางขาวทุกส่วนของลำต้น ใบหนาเป็นรูปใบพายออกดอกเป็นช่อ เช่น สีขาวครีม เหลือง ส้ม ชมพู ม่วง เขียว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับสวยงาม เป็นไม้มงคล
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด