รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-061
ชื่อพื้นเมือง : พุดพิชญา
ชื่อสามัญ : Coral swirl
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia antidysenterica (L.) R.Br.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 1.5-2.0 ม. กิ่งก้านสีน้ำตาลแดง ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอกแกมรูปรี ปลายใบเรียวแหลมสั้นหรือเป็นติ่ง โคนใบแหลมถึงกลม หลังใบสีเขียว ท้องใบสีเขียวอ่อน เส้นใบนูนเด่นชัดด้านท้องใบ มีขนที่ขอบก้าน ดอก ออกเป็นช่อแบบที่ปลายกิ่ง ดอกย่อย 1-7 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนปนเหลือง โคนเชื่อมติดกันเป็นถ้วยสั้นๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาว สีขาว มีรยางค์เป็นแผ่นแคบ แข็ง คล้ายขี้ผึ้ง ปลายแยกเป็นริ้ว 2-5 ริ้ว
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกเป็นไม้ประดับในที่แสงแดดจัด
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด