รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-057
ชื่อพื้นเมือง : ลิลัว (ภาคเหนือ), พลับพลึง (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Cape lily/ Spider lily
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crinum asiaticum L.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ขึ้นเป็นกอ มีหัวอยู่ใต้ดิน ลำต้นกลม กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. ใบ ใบออกรอบๆ ต้น ลักษณะแคบยาวเรียว ใบอวบน้ำ ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลม ยาว 1 ม.กว้าง 10-15 ซ.ม. ดอก ดอกออกเป็นช่อ ตรงปลายและเป็นกระจุก มีประมาณ 12-40 ดอก เมื่อยังตูมจะมี กาบสีเขียวอ่อนๆ หุ้มอยู่ กลีบดอกมีสีขาว และมีกลิ่นหอม ผล ผลมีสีเขียวอ่อน และมีลักษณะค่อนข้างกลม
ประโยชน์ : สมุนไพร,พืชประดับ มีสรรพคุณทางยาสมุนไพร เช่น ใบ นำไปต้มกินทำให้อาเจียน หรือใช้ใบพันรักษาอาการฟกช้ำ บวม เคล็ด ขัด ยอก แพลง ถอนพิษ
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด