รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-073
ชื่อพื้นเมือง : มะขามป้อม (ทั่วไป)
ชื่อสามัญ : Emblic Myrabolan, Malacca Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica L.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น ไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. ลำต้นตั้งตรง เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมขาวทึม เมื่อแก่มักมีสำน้ำตาลอมดำ และโป่งนูน เป็นปมตะปุ่มตะป่ำไม่สม่ำเสมอ บางครั้งหลุดล่อนไป เปลือกชั้นในสีชมพูถึงสีแดงอมน้ำตาล ใบ ใบเดี่ยว ออกในแนวระนาบเดี่ยวกัน และเรียงชิดกันคล้ายใบประกอบแบบขนนก มีหูใบเล็กมาก รูปสามเหลี่ยม ยาวไม่เกิน 1 มม. ก้านใบสั้นมาก ยาว 0.4-0.8 มม. หรือไม่มี แผ่นใบแคบและยาว รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-5.0 มม. ยาว 8-12 มม. ปลายใบและโคนใบโค้งมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ เส้นแขนงใบ ข้างละ 4-6 เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแห เห็นชัดเจนทางด้านบน ใบเมื่อยังอ่อนผิวเกลี้ยงสีเขียว ดอก ออกเป็นกระจุก 3-5 ดอก ระหว่างซอกใบและมักจะออกตลอดทั้งกิ่ง ดอกย่อยแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน เป็นดอกเพศผู้มากกว่าดอกเพศเมีย บริเวณโคนกิ่งจะเป็นกระจุกของดอกเพศผู้ ส่วนบนมีดอกเพศเมียออกเดี่ยวๆ บางครั้งอาจมีดอกเพศผู้ร่วมอยู่ด้วยเล็กน้อย ดอกขนาดเล็ก สีขาว ขาวหม่น หรือสีขาวอมเหลืองอ่อน ดอกเพศผู้มีก้านดอกยาว 2.0-2.5 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1.5-2.5 มม. จำนวน 6 กลีบ เรียงซ้อนกัน เป็น 2 วง ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 3 อัน แต่อาจจะมีได้มากถึง 5 อัน ฐานรองดอกมีต่อม 6 ต่อม ดอกเพศเมียมีก้านยาวประมาณ 0.5 มม. มีกลีบเลี้ยงเช่นเดียวกับดอกเพศผู้ แต่มีขนาดเล็กกว่ามีฐานรองดอกเป็นรูปถ้วยขอบหยัก รังไข่ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ลึกลงไปในหมอนรองดอก มี 3 ช่อง ก้านเกสรมีโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 2 ก้าน ยาวไม่เท่ากัน ผล ค่อนข้างกลม ไม่มีก้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2-2.0 ซม. มีเนื้อหนา ผิวผลเมื่อยังอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่มีสีเขียวอมเหลือง ผิวใส ชุ่มน้ำ มีรสเปรี้ยวและฝาด เมล็ด มีชั้นเปลือกหุ้มแข็ง มีสันตามยาว 6 สัน ภายในมี 6 เมล็ด
ประโยชน์ : อาหาร,สมุนไพร,พืชประดับ,พืชวัสดุ,พืชใช้เนื้อไม้,พืชให้ร่มเงา,พืชเศรษฐกิจ ดอก เป็นยาเย็น ระบายท้อง ผล ผลอ่อนกินเนื้อแก้เสมหะในลำคอ เสียงแหบ ผลแก่กินเนื้อให้ชุ่มคอ แก้เจ็บคอ คอแห้ง คอตีบ แก้กระหายน้ำ แก้ไอ ลักปิดลักเปิด แก้หวัด ระบายท้อง แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใจ เนื้อจากผลแห้ง ใช้ภายนอกเป็นยาสมานแผล ใช้ภายในแก้บิด ท้องเสีย ริดสีดวงทวาร แก้ไอ แก้โรคดีซ่าน หมักให้เกิดแอลกอฮอล์ดื่มแก้อาหารไม่ย่อย ใช้ทำแชมพูสระผม
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด