รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-101
ชื่อพื้นเมือง : ส้มพอ (ภาคเหนือ), หางนกยูงไทย (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Flower fence / Peacock flower / Peacock's crest / Pride of Barbados
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่ม สูง 1.0-2.5 ม. ลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก เรือนยอดโปร่ง ทรงพุ่มกลมกว้าง 2-3 เมตร เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ ออกสลับ มีใบย่อยรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ จำนวน 6-12 คู่ ปลายใบมนหรือเว้า โคนใบเว้า ใบกว้าง 0.6-1.0 ซม. ยาว 1.0-2.5 ซม.ใบมีสีเขียวนวล ดอก ดอกช่อแบบกระจะ ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกมีหลายสี เหลือง แดง ส้ม ชมพู และบางชนิดเป็นสายพันธุ์ที่มีกลีบดอก 2 สี กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. มีเกสรเพศผู้ 10 อัน ผล ผลเป็นฝักแบน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 10-12 ซม. ฝักเมื่อแก่แตกได้ มีเมล็ด 8-10 เมล็ด รูปแบนรี
ประโยชน์ : สมุนไพร ราก ต้น ของดอกสีแดงปรุงเป็นยารับประทานขับประจำเดือน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด