รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-058
ชื่อพื้นเมือง : พลูด่าง (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Devil's ivy/ Taro vine
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epipremnum aureum (Linden & Andr'e) G.S. Bunting
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น พลูด่างเป็นไม้เลื้อยอิงอาศัย มีลำต้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-3 ซม. หรือใหญ่กว่า ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ลำต้นเป็นข้อๆสำหรับแตกใบ และราก ใบ ใบเดี่ยว กว้าง 5-30 ซม. ยาว 7-45 ซม. ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ โคนใบมน ปลายใบแหลม รูปคล้ายหัวใจ ขอบใบเรียบ ใบหนา อวบน้ำ สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ สีเหลือง และสีขาว ดอก ออกเป็นช่อ กลีบรองดอกหลายสี เชน สีเหลือง สีเขียว หรือสีม่วงแดง ดอกร่วงง่าย
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกประดับตกแต่งสถานที่ และสวน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด