รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-055
ชื่อพื้นเมือง : ไผ่น้ำเต้า (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Buddha's Belly Bamboo
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa vulgaris Schrad. 'Wamin'
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : เป็นไผ่ขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 5 เมตร ทรงพุ่มแตกกอแน่น มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำ 5–6 เซนติเมตร ปล้องสั้น ยาว 5-20 เมตร ปล้องด้านล่างโป่งพองออกคล้ายน้ำเต้า เนื้อลำหนาใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบหรือรูปใบหอก กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 5-20 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านมาก กาบหุ้มลำต้นมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบยอดกาบรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกช่วงฤดูหนาว
ประโยชน์ : อาหาร,สมุนไพร,พืชใช้เนื้อไม้,พืชเศรษฐกิจ - ไม้ประดับ - ทำเป็นของชำร่วยได้ เช่น ทำแจกัน - บริโภค - สมุนไพร
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด