รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-018
ชื่อพื้นเมือง : จั๋ง (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Japanese Peace Palm, Lady Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhapis excelsa (Thunb.) Henry
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นปาล์มแตกกอคล้ายจั๋งญี่ปุ่น แต่ต้นสูง 2.4 ม.ลำต้นเล็ก มีขนาดเส้นผ่าูนย์กลาง 1-3 ซ. ใบ ใบมีลักษณะคล้ายรูปพัด ขอบใบจักถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย เรียงแผ่กว้างกว่าครึ่งวงกลม ใบย่อยเรียวยาว ปลายใบแหลม และอ่อนลู่ลง ดอก ช่อดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ มีกลีบดอก 3 กลีบ ผล ผลสุกมีเนื้อสีขาวครีม และกลม
ประโยชน์ : พืชประดับ นิยมปลูกเป็นพืชประดับ
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด