รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-084
ชื่อพื้นเมือง : ลำไย
ชื่อสามัญ : Longan
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 10 ม. บางครั้งสูงได้ถึง 40 ม. กิ่งก้านแข็งแรง ใบ ใบรูปขอบขนานแกมรูปรีถึงรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 2.5-5.0 ซม. ยาว 6-15 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบแหลมหรือมนเล็กน้อย ใบสีเขียวเข้มมันเงา ใบคล้านหนัง ก้านใบ ยาว 15-30 ซม. หรือยาวกว่า ใบย่อย 3-6 คู่ ก้านใบย่อย 5 มม. ดอก ดอกออกเป็นช่อปลายยอดหรือปลายกิ่งหรือตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีกิ่งจำนวนมาก ขนาดใหญ่ กลีบเลี้ยง รูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ ขนาดประมาณ 2.5 ซม. สีเหลืองอมน้ำตาล มีขนสั้นหนานุ่ม เป็นกระจุก กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวน้ำนม รูปใบหอกใกล้กลีบเลี้ยง ก้านอับเรณูมีขนหนาแข็ง ผล สีเหลืองอมน้ำตาล บางครั้งเหลืองอมเทา รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2-2.5 ซม. มีรสหวาน เมล็ด สีน้ำตาล 1 เมล็ด
ประโยชน์ : อาหาร,พืชวัสดุ,พืชใช้เนื้อไม้,พืชให้ร่มเงา ผล สามารถรับประทานได้ เนื้อไม้ สามารถทำเครื่องเรือนได้
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด