รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-092
ชื่อพื้นเมือง : สัก (ทั่วไป)
ชื่อสามัญ : Teak
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis L.f.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ยืนต้น 20-40 ม. ลำต้นตรง ค่อนข้างทึบ เปลือกสีน้ำตาลอ่อน แตกเป็น่องยาว ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม กว้าง 20-30 ซม. ยาว 25-50 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบแหลม ใต้ท้องใบมีขนอ่อนนุ่ม ก้านใบ ยาว 1-5 ซม. ใบอ่อนมีสีแดง ดอก ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ยาว 50 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ ยาวประมาณ 3 ซม. เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง มีขนปกคลุม กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย แผ่บานโค้งไปด้านหลัง เกสรเพศผู้ 5 อัน ผล รูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1.5 ซม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ภายในมี 4 ช่อง แต่ละช่องมี 1 เมล็ด ผลถูกหุ้มด้วยชั้นของกลีบเลี้ยงที่บางคล้ายกระดาษ กลมพอง เมล็ด มี 4 เมล็ด
ประโยชน์ : พืชประดับ,พืชวัสดุ,พืชใช้เนื้อไม้,พืชให้ร่มเงา ไม้สักให้เนื้อไม้ทนทาน สวยงาม ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ รถ แกะสลัก เครื่องมือกสิกรรม ลักษณะเนื้อไม้สีเหลืองถึงสีน้ำตาลมักมีเส้นสีแก่แทรกเลื่อยไสกบตกแต่งชักเงาได้ง่ายและดีมาก
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด