รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-047
ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มน้ำมัน (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Oil Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elaeis guineensis Jacq.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30-50 ซม. สูงได้ถึง 20 ม. ทรงพุ่มแผ่กว้างถึง 5 ม. เมื่อต้นสูงไม่เกิน 6 ม. กาบใบจะติดแน่น ใบ ใบคล้ายรูปขนนก ทางใบยาว 4-5 ม. ดอก ช่อดอกแยกเพศ ออกระหว่างกาบใบ ช่อสั้นและแน่น ขนาดใหญ่ ผล ผลมีลักษณะกลมรี มีขนาด 3-4 ซม. เมื่อสุกแล้วมีสีม่วงแดง หรือสีส้มแดง หากนำมาเพาะ ใช้เวลา 1-2 เดือน จึงจะงอก
ประโยชน์ : อาหาร,พืชประดับ,พืชวัสดุ,พืชให้ร่มเงา ทะลายเปล่า นำมาทำปุ๋ย หรือเพาะเห็ด กากปาล์ม นำไปใช้เลี้ยงวัว ควาย และปลา หรือทำเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้ฟืน ผล ทำเป็นน้ำมันดิบ แปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ใช้เป็นน้ำมันปรุงอาหาร เนยขาว เนยเทียม สบู่ และผงซักฟอก
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด