รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-017
ชื่อพื้นเมือง : แคแสด (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : African Tulip Tree, Fire Bell, Fountain Tree, Syringe
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spathodea campanulata P.Beauv.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นสูง 7-20 ม. เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว เรือนยอดทรงกลมทึบ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกตรงข้าม ยาว 15-45 ซม. ใบย่อยเป็นรูปไข่ รูปรี หรือรูปไข่แกมขนาน ใบย่อยมี 4-9 คู่ กว้าง 2.5-5.5 ซม. ยาว 4-12 ซม. โคนใบเบี้ยว ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ มีขนเล็กน้อย ก้านใบย่อยยาว 1.5-3.0 ซม. ดอก ดอกออกเป็นช่อกระจะที่ปลายยอด ช่อตั้งตรง หนึ่งช่อมีดอกจำนวนมาก ดอกมีสีแดงหรือแดงอมส้ม ดอกทยอยบานครั้งละ 2-6 กลีบ บานจากด้านนอกเข้าหาใจกลางช่อ กลีบเลี้ยง มีความยาว 4-7 ซม. เมื่อดอกยังตูมกลีบเลี้ยงจะหุ้มกลีบดอกไว้หมด เวลาดอกบานกลีบเลี้ยงจะย้ายไปอยู่ด้านข้าง กลีบดอก 5 กลีบ สีแดงหรือแดงอมส้ม ขอบกลีบสีเหลืองหรือสีส้ม เชื่อมติดกันเป็นดอกรูประฆังเบี้ยว ช่วงล่างดอกเป็นท่อเล็กๆ ยาว 1.0-1.2 ซม. ช่วงบนของดอกผายออกเป็นรูประฆัง ยาว 11-13 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้ก้านเกสรมีสีเหลือง 4 อัน ผล รูปเรือ สีดำ ปลายแหลม กว้าง 3.5-5.0 ซม. ยาว 15-20 ซม. ฝักแก่แตกออกด้านเดียว สีน้ำตาลเข้ม เมล็ด แบนบางขนาดเล็ก มีปีกบางล้อมรอบ มีเมล็ดจำนวนมาก
ประโยชน์ : สมุนไพร,พืชประดับ,พืชวัสดุ เปลือก ใช้รักษาแผล โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แก้บิด ใช้ต้มแก้ท้องผูก ชนิดพรรดึก และบำรุงธาตุ เปลือก ใช้รักษาโรคผิวหนัง และแผลเรื้อรัง แก้บิด ใบ ดอก ใช้พอกแผล ดอก ใช้รักษาแผลเรื้อรัง เมล็ด ใช้เป็นสีย้อมผ้าให้สีแดง
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด