รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-048
ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มสิบสองปันนา (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Pygmy Date Palm/ Dwart Date
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phoenix loureiroi Kunth
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-12 ซม. มีกาบใบติดแน่น ต้นสูงได้ถึง 5 ม. ใบ ใบมีลักษณะคล้ายรูปขนนก ทางใบยาว 2 ม. ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง แผ่กระจายและโค้งอ่อนลู่ลง ก้านใบมีหนาม ดอก ออกเป็นช่อดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบยาว 30 ซม. ผล ลักษณะรี ยาว 0.7 ซม. เมื่อสุกแล้วมีสีม่วงดำ
ประโยชน์ : พืชประดับ ตกแต่งสวน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด