รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-098
ชื่อพื้นเมือง : หมากเขียว
ชื่อสามัญ : Hurricane palm/ Macarthur palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ptychosperma macarthurii (H.J. Veitch) H. Wendl. ex Hook. f.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น เป็นปาล์มแตกกอ ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 ซม. ต้นสูงได้ถึง 10 ม. ลำต้นและกาบใบมีสีเขียว ใบ ใบมีลักษณะคล้ายรูปขนนก ทางใบยาว 1.0-1.5 ม. ดอก ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อแผ่กระจาย ยาว 30 ซม. ผล ผลมีลักษณะกลม รี ยาว 1 ซม. เมื่อสุกแล้วมีสีแดง เนื้อผลมีออกซาเลต (Oxalate) ที่ทำให้คัน หากนำมาเพาะ ใช้เวลา 3-4 เดือน จึงจะงอก
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกประดับสวน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด