รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-103
ชื่อพื้นเมือง : อโศกเซนคาเบรียล (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Asoke tree/ Cemetary tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monoon longifolium (Sonn.) B. Xue & R.M.K. Saunders
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 5-25 ม. ทรงพุ่มเรือนยอดแคบสูงรูปพีระมิด กิ่งก้านลู่ลง เปลือกต้นสีน้ำตาล มีขีดแคบยาวสีขาว ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกแคบ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก ออกเป็นช่อกระจุกออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อละ 3-6 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3.0-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมยาว 3-4 มม. กลีบดอก 6 กลีบรูปดาว สีเขียวหรือสีครีม ผล ผลเป็นพวงขนาดเล็กรูปไข่ เมื่อแก่เป็นสีดำ
ประโยชน์ : พืชประดับ,พืชให้ร่มเงา นิยมปลูกเป็นพืชประดับเพื่อความสวยงาม และเป็นแนวกันลม ฝุ่น และเสียง หากต้องการควบคุมความสูง ต้องหมั่นตัดยอด
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด