รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-049
ชื่อพื้นเมือง : กาสะลอง (ภาคเหนือ),ปีบ (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Cork tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis L.f.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ดอก ดอกออกเป็นช่อตั้งตรง มีขนาดยาวประมาณ 4-16 นิ้ว ลักษณะของดอกมีกลีบรองกลีบดอก ยาวประมาณ 2-4 มม. ส่วนที่เป็นฐานกลีบจะเชื่อมกัน ปลายกลีบแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก มีกลิ่นหอม
ประโยชน์ : ดอกแห้ง มวนเป็นบุหรี่สูบแก้หืด ราก บำรุงปอด แก้หอบ
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด