รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-033
ชื่อพื้นเมือง : ตีนเป็ดทะเล (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera odollam Gaertn.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับ ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบดอกเรียงซ้อนทับกันด้านซ้ายในตาดอก ดอกบานมีแต้มเหลืองรอบปากหลอดกลีบดอก ผลกลมหรือรูปไข่ สีเขียว
ประโยชน์ : เปลือกต้นเป็นยาถ่าย ใบรักษาโรค ผิวหนังกลากเกลื้อน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด