รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-094
ชื่อพื้นเมือง : สาละลังกา สาละ(กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Cannon-ball Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Couroupita guianensis Aubl.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 ม. ลำต้นเปราตรง ทรงพุ่มรูปกระบอก เปลือกต้นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแกมเทา แตกเป็นร่อง และสะเก็ดขนาดเล็ก ใบ ไม่ผลัดใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนที่ปลายกิ่ง รูปขอบขนาน กว้าง 5-8 ซม. กว้าง 15-30 ซม. โคนใบมนหรือรูปลิ่ม ปลายใบแหลม ขอบใบจักตื้น ดอก ดอกออกเป็นช่อ ขนาดใหญ่ตามลำต้น ช่อดอกจำนวนมากออกคลุมลำต้นไว้ทั้งหมด ช่อดอกยาวหลายเมตร ช่อดอกห้อยลง ดอกทยอยบานจากโคนช่อถึงปลายช่อนานนับเดือน ดอกสีชมพูอมเหลืองและแดง มีกลิ่นหอมแรง ดอกบายเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-8 ซม. กลีบเลี้ยง 6 กลีบ แข็งและหนามาก กลีบดอก 6 กลีบ แข็งและหนา ด้านนอกสีเหลือง ด้านในสีชมพูแดง เกสรเพศผู้จำนวนมากเชื่อมติดกันเป็นรูปอุ้งมือโค้งลงด้านล่าง มีเกสรจำนวนมาก รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รังไข่หุ้มด้วยเกสรเพศผู้ ก้านเกสรเพศเมียสั้น ผล ผลรูปกลม ผิวมีสีน้ำตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-20 ซม. เมล็ด มีจำนวนมาก สีน้ำตาล
ประโยชน์ : พืชประดับ สามารถปลูกเป็นพืชไม้ประดับเพื่อความสวยงามได้ดี
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด