รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-135
ชื่อพื้นเมือง : หางนกยูงฝรั่ง (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Flambuoyant Tree, Flame of the Forest, Peacock Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 10-15 ม. เปลือกต้นสีเทาเกลี้ยง เรือนยอดแผ่กว้าง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แกนช่อใบยาว 50-60 ซม. แกนแขนงมี 9-24 คู่ ใบย่อยขนาดเล็กรูปขอบขนานกว้าง 3-4 มม. โคนใบเบี้ยว ปลายใบมน ดอก สีส้มแซมสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือบริเวณซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-15 ซม. มี 5-10 ดอก ดอกย่อยขนาด 5-8 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ด้านในสีแดง กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อนขนาดไม่เท่ากัน เกสรเพศผู้มี 10 อัน ผล เป็นฝักโค้งใหญ่ แบน และมีเปลือกแข็ง กว้าง 4-5 ซม. ยาว 30-60 ซม. มี 20-40 เมล็ด ฝักเมื่อแก่จะแตกตามสัน เมล็ดเรียงตามขวาง ฝักแก่จะมีสีน้ำตาลดำ
ประโยชน์ : อาหาร,สมุนไพร,พืชประดับ,พืชให้ร่มเงา นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เมล็ด ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มนำตาลราดกระทิ เป็น ขนมหวาน เมล็ดอ่อนของหางนกยูงฝรั่งนำมากินสด ๆ ได้ ลำต้น นำมาฝนทาแก้พิษ ถอนพิษสัตว์ต่อยกัดได้
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด