รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-133
ชื่อพื้นเมือง : สตาร์แอปเปิ้ล (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Star Apple
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysophyllum cainito L.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่คล้ายต้นสตาร์แอปเปิ้ล สูง 10-30 ม. เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่อง ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบ ใบคล้ายต้นสตาร์แอปเปิ้ล ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-15 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม แผ่นใบหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ท้องใบเป็นสีน้ำตาลทอง ขอบใบเรียบ แต่ใบมีขนาดเล็กกว่า ดอก ดอกออกเป็นช่อ ออกตามซอกใบ 1 ช่อจะมี 3-7ดอก ดอกมีขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงเป็นรูปสามเหลี่ยม 5 กลีบ กลีบดอกสีเขียวแกมเหลือง 5 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลกลมแป้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 ซม. ผล ลักษณะคล้ายแอปเปิ้ล ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกมีที้งสีเขียวและสีม่วงเข้ม เนื้อนุ่ม ฉ่ำน้ำ มีน้ำยางสีขาว เมล็ด เมล็ดรูปรี หัวท้ายเรียวแหลมตรงกลางป่อง ผิวมันข้องข้างแข็งสีตำหรือน้ำตาล
ประโยชน์ : อาหาร,พืชใช้เนื้อไม้ ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้ เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้าง
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด