รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-130
ชื่อพื้นเมือง : หมากเปิน, ละมุดเขมร (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Egg fruit, Canistel, Yellow Sapote
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pouteria compechiana (Kunth) Baehni
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. น้ำยางสีขาว ใบ ใบเรียงเวียนหนาแน่นที่ปลายกิ่ง รูปรี รูปใบหอก หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 8-33 ซม. ปลายมน แหลม หรือแหลมยาว ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 0.6-1.2 ซม. มีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยง มี 5-6 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม มีขนด้านนอก รูปไข่กลับกว้าง ยาว 0.4-1 ซม. ดอกรูประฆัง มี 5-7 กลีบ สีเขียว ยาว 0.8-1.2 ซม. หลอดกลีบยาว 5-8 มม. มีขนกระจายด้านนอก เกสรเพศผู้ 5-7 อัน แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมีเท่าจำนวนเกสรเพศผู้ เรียงระหว่างเกสรเพศผู้ ผล ผลสดมีหลายเมล็ด รูปรีกว้าง ยาว 3-7 ซม. ปลายมักมีจะงอยสั้น ๆ สุกสีเหลือง ก้านหนา มี 1-10 เมล็ด สีน้ำตาล เรียว แบน ๆ ยาว 2-4 ซม.
ประโยชน์ : อาหาร,พืชประดับ ปลูกเป็นไม้ผลในเขตร้อน ใช้ทำคัสตาร์ด แยม พาย ผสมเครื่องดื่มหรือเป็นของหวาน เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อให้ร่มเงากับบ้านหรือพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ในบริเวณบ้าน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด