รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-124
ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มขวด (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Cuban Royal Palm, Royal Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น เป็นปาล์มต้นเดี่ยว เป็นปาล์มขวดต้นที่สูงที่สุดในบรรดาปาล์มขวดด้วยกัน โคนป่องปลายเรียว ข้อห่างคอใบยาว สูงมากถึง 30 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 46 - 66 ซม. ลำต้นมีสีเทาอ่อน ตั้งตรง รูปทรงกระบอก ใบ ทางใบออกเหนือคอยอด จำนวน 16 - 22 ใบ ทางใบยาว 3-5 ม. ใบย่อยยาว 1 ม. ใบประกอบแบบขนนก ดอก ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ช่อดอกยาวประมาณ 1.4 ม. กว้าง 0.7 ม. ดอกเพศผู้สีขาว กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม กลีบดอกรูปไข่แกมรี ดอกเพศเมียสีขาว กลีบเลี้ยงรูปไต กลีบดอกรูปไข่ ผล ขนาดเล็ก ผิวผลด้านนอกสีม่วง รูปไข่กลับ ไม่มีก้านผล ยาว 12.6-17.6 มม. กว้าง 7.6-10.4 มม.
ประโยชน์ : อาหาร,พืชประดับ,พืชใช้เนื้อไม้ ปลูกประดับสวน สถานที่ต่างๆ ยอดอ่อนรับประทานได้ เปลือกของลำต้น ไม้เนื้อแข็งใช้ในการทำเครื่องดนตรี
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด