รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-121
ชื่อพื้นเมือง : หมากนวล (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Manila Palm, Merrill's Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adonidia merrillii (Becc.) Becc.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม. สูงได้ถึง 15 ม. คอยาว 30-50 ซม. สีเขียวนวล ใบ ใบคล้ายรูปขนนก ทางใบยาว 2 ม. ดอก ช่อดอกแยกเพศ อยู่ร่วมต้น ออกบริเวณใต้คอสีขาว ช่อแผ่กระจาย ยาว 30 ซม. ผล ติดเมล็ดจำนวนมาก ผลมีลักษณะกลมรี ยาว 3 ซม. เมื่อสุกมีสีแดงเข้ม
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกประดับสถานที่
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด