รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-126
ชื่อพื้นเมือง : เหลืองอินเดีย (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Golden goddess, Golden trumpet tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : ็Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น ไม้ต้นขนาดกลางสูง 5-9 ม. ผลัดใบเรือนยอดทึบ ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือซึ่งประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ ใบย่อยรูปรีแกมขอบขนานหรือรูปขอบขนานปลายเรียวแหลมและเป็นติ่งสั้นๆ โคนมน มีขนอ่อนนุ่ม ๆ ด้านล่างมีขนรูปดาว ดอก สีเหลืองสดติดกันเป็นหลอดรูปแตร ยาว 4-7 ซม.ปลายแฉกมี 5 กลีบเมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซม.เกสรผู้ 4 อันสั้น 2 ยาว 2 โคนก้านมีขน เวลามีดอกจะทิ้งใบหมดทั้งต้น เหลือเพียงดอกเป็นสีเหลืองอร่าม ผล เป็นฝักแคบ ยาว 10-15 ซม.
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ขึ้นได้ดีในภาคเหนือของประเทศไทย
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด