รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-125
ชื่อพื้นเมือง : ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Silk Cotton Tree/ Buttercup Tree/ Yellow Cotton Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum religiosum (L.) Alston
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น สูงได้ถึง 7.5 ม. ใบ ใบรูปหัวใจสีเขียว ใบแยก 3-5 แฉก ขนาด 8-15 ซม. ดอก ดอกออกเป็นช่อจากปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง รูปถ้วย ดอกกว้าง 10 ซม. กลีบดอกรูปไข่ 5 แฉก เกสรเพศผู้สีเหลือง ผล สีน้ำตาล แตกเมื่อแก่เป็นสัน 5 สัน กว้าง 5 ซม. ยาว 8 ซม. เมล็ด สีดำ มีขนสีขาวปกคลุม
ประโยชน์ : พืชประดับ นิยมปลูกเป็นพืชประดับ
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด