รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-118
ชื่อพื้นเมือง : มะน้ำหอม (ภาคเหนือ), ชมพู่น้ำดอกไม้ (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Rose Apple
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium jambos (L.) Alston
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น ไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10 ม. ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3-4 ซม. 12-17 ซม. ดอก ช่อกระจะ ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อย 3-8 ดอก กลีบดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ฐานรองดอกรูปกรวย เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผล ผลสด กินได้ รูปเกือบกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 ซม.
ประโยชน์ : สมุนไพร,พืชประดับ ใช้ผล ปรุงเป็นยาหอม ชูกำลัง บำรุงหัวใจ แก้ลมปลายไข้เปลือก ต้นและเมล็ด แก้เบาหวานและแก้ท้องเสีย
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด