รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-117
ชื่อพื้นเมือง : รางจืด (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Laurel Clockvine, Blue Trumphet Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunbergia laurifolia Lindl.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้เถาพันต้นไม้อื่น เถากลม สีเขียว เป็นข้อปล้อง ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบออกแบบตรงข้ามเป็นคู่ ใบมีลักษณะรียาว โคนใบเว้า ปลายใบเรียวแหลม ขบอใบหยักเป็นหนามเล็กๆ ห่างกัน แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมัน เนื้อใบบาง ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ มีดอกย่อย 3-4 ดอก มีใบประดับสีเขียวประแดง ดอกสีม่วงอมฟ้า กลีบรองดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกมี 5 แฉก โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดใหญ่สั้นๆ ปลายมน ผล เป็นรูปทรงกลม ปลายเป็นจงอยแหลม ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลเกือบดำ แตกออกเป็น 2 ซีก จากจงอย
ประโยชน์ : สมุนไพร,พืชประดับ ปลูกให้เลื้อยพันต้นไม้อื่นเพื่อประดับสถานที่ ใช้ทั้งต้น เข้ายาแก้มะเร็ง เถาและใบ รับประทานแก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษร้อนต่างๆ ราก แก้เมาค้าง แก้อาการปวดหัวมึนหัวอันเนื่องมาจากพิษสุรา พิษตกค้างในร่างกาย ใช้รากเข้ายารักษาโรคอักเสบและปอดบวม
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด