รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-116
ชื่อพื้นเมือง : ผักปอดน้ำ (ภาคเหนือ), แพงพวย (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Sunrose willow
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ludwigia adscendens (L.) H. Hara
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น: เป็นพืชทอดเลื้อยไปตามพื้นน้ำ ลำต้น อวบน้ำ ชูยอดขึ้นสูงได้ถึง 30 ซม. รากเป็นแบบรากพิเศษ เกิดตามข้อที่มีทั้งรากปกติและรากที่เป็นเนื้อเยื่อสีขาวเพื่อพยุงลำต้น ใบ: เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบต้น รูปไข่กว้าง 1.0-1.5 ซม. ยาวได้ถึง 4 ซม. ผิวใบเกลี้ยงมัน ดอก: ดอกสีขาว เป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ ขนาดผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม.กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉกกลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่กลับ โคนกลีบสีเหลือง ปลายกลีบเว้าตรงกลางเล็กน้อย เกสรผู้ 10 อัน รังไข่มีไข่จำนวนมาก ผล: ผลแห้งแล้วแตก รูปกระบอกยาว 2.0-3.5 ซม. ส่วนปลายมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เมล็ดรูป รียาว 1.0-1.3 มม.
ประโยชน์ : อาหาร,สมุนไพร บริโภค ยอดอ่อน ใบอ่อน ลำต้นอ่อน ลวกให้สุกแล้วนำมาทำยำ หรือนำมาประกอบอาหารเช่น แกงส้ม ราก แก้มะเร็ง น้ำเหลืองเสีย ใบ แก้ไข้มีพิษร้อน ถอนพิษไข้หัว ทั้งต้น แก้สุนัขบ้ากัด แก้พิษสำแดง แก้ปวดศรีษะ ขับปัสสาวะ แก้บวม แก้ผื่นคัน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด