รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-085
ชื่อพื้นเมือง : ลิ้นกระบือ
ชื่อสามัญ : Yellow Star
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria cochinchinensis Lour.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่ม ไม่ผลัดใบ สูง 1 ม. กิ่งก้านมีมาก และมีลักษณะเกลี้ยง ใบ ใบออกตรงข้ามไม่ค่อยสลับ หูใบรูปไข่ ก้านใบ มีขนาด 3-13 มม. ใบแคบคล้ายรูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 6-14 ซม. ใบเกลี้ยง ด้านล่างใบมีสีม่วงหรือแดงเข้ม ด้านบนใบมีสีเขียวแกมขาว (ด่าง) เมื่อแก่ ฐานใบสอบเรียว ขอบใบจักฟันเลื่อย ปลายใบเรียวแหลมยาว ดอก ดอกแยกเพศอยู่ในซอกหรือปลายช่อดอก ช่อดอกเพศผู้มีขนาด 1-2 ซม. ดอกเพศเมียสั้นกว่าดอกเพศผู้เล็กน้อย
ประโยชน์ : สมุนไพร,พืชประดับ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพื่อความสวยงาม นำใบมาคั่ว ทำเป็นยาต้ม รักษาโรคลมพิษ งูสวัด และนำใบส่วนที่มีสีแดงเลือดนั้นมาใช้ในการห้ามเลือด
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด