รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-109
ชื่อพื้นเมือง : ศรีตรัง (ตรัง)
ชื่อสามัญ : Green ebony/ Jacaranda
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น สูง 4-10 ม. ทรงเรือนยอดโปร่ง เปลือกสีน้ำตาลอมเทา แตกหลุดล่อนเป็นแผ่นบางๆ ใบ ใบประกอบขนนกสองชั้น ปลายใบคี่ เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบย่อย รูปขอบขนานแกมสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ขนาดเล็ก เรียงตรงข้าม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ ปลายใบเป็นแหลม แผ่นใบบางสีเขียวอ่อน ดอก ออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง สีม่วง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบท เมื่อบานขนาดผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. เกสรผู้ 5 อัน ผล เป็นฝักแบนกว้าง 1 - 1.5 เซนติเมตร ยาว 2 - 2.5 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบนขนาดเล็กมีปีก
ประโยชน์ : พืชประดับ,พืชให้ร่มเงา ปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงาและความสวยงามทั่วไป
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด