รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-095
ชื่อพื้นเมือง : หอมหมื่นลี้ (เชียงใหม่),สารภีอ่างกา
ชื่อสามัญ : Fragrant Olive, Sweet Tea
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osmanthus fragrans Lour.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น สูง 3-5 ม. สูงได้ถึง 10 ม. ผิวเกลี้ยง ใบ ใบรูปรี ถึงรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 2.6-4.5 ซม. ยาว 7.0-14.5 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ หรือเป็นจักเลื่อยถี่ ปลายใบเรียวแหลม ก้านใบ ยาว 0.8-1.2 ซม. ดอก ช่อดอกแบบกระจุกตามซอกใบ มีหลายดอก ใบประดับรูปไข่ กว้าง 2.4 มม. ก้านดอกย่อย ยาว 4-10 มม. วงกลีบเลี้ยง ยาวประมาณ 1 มม. วงกลีบดอก สีเหลืองหรือสีส้ม ยาว 3-4 ซม. โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด เกสรเพศผู้ติดกับหลอดกลีบดอก ผล ผลมีเมล็ดแข็ง ผลสีม่วงดำ รูปรี เบี้ยว ขนาด 1.0-1.5 ซม. เมล็ด
ประโยชน์ : พืชประดับ สามารถทำน้ำหอมได้
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด