รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-008
ชื่อพื้นเมือง : กุหลาบมอญ (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Damask Rose
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosa damascena Herrm.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น: ไม้พุ่มสูง 1 - 2 ม. ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม ใบ: ใบประกอบขนนกเรียงสลับกัน 5 - 7 ใบ ใบย่อยรูปไข่ ขนาดกว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 2-7 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ดอก: ดอกสีขาว ชมพูอ่อนถึงสีชมพูเข้ม และสีแดง มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แบบกระจะหรือช่อกระจุกแตกแขนง มี 3-10 ดอก อาจมีมากกว่านี้ กลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น เมื่อดอกบานเต็มที่วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 4.5 - 7 ซม. ผล: ผลรูปไข่ ยาวถึง 2.5 ซม. สีแดงอ่อนถึงเข้ม เมล็ด มี 1-3 เมล็ด รูปสามเหลี่ยมกลม ยาว 0.3-0.5 ซม. สีออกน้ำตาล
ประโยชน์ : พืชประดับ,พืชวัสดุ ปลูกประดับสถานที่ มีการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบมอญกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการใช้ประโยขน์ในการผลิตเครื่องสำอาง ดอกสดเมื่อนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยการต้มกลั่น (hydrodistillation) ได้น้ำมันหอมระเหยร้อยละ 0.001
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด