รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-065
ชื่อพื้นเมือง : ฟ้าทะลายโจร (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Indian snake grass/ King of bitters
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-60 ซม. ลำต้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมีสีเขียว แตกกิ่งแขนงเป็นพุ่มเล็ก ๆ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน รูปไข่กว้าง 2-3 ซม. ยาว 4-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบแผ่น ใบเรียบเกลี้ยง มีสีเขียว ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ มีขน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ปาก ปากล่าง 2 แฉก แคบกว่าปากบน แฉกบนทั้ง 3 แฉก มีทางยาวสีแดงเข้มพาดอยู่ ผล เป็นฝักแห้งแตกเป็น 2 ซีก ปลายแหลม มีสีเขียวอมน้ำตาล
ประโยชน์ : สมุนไพร ทั้งต้นและใบก่อนออกดอก มีรสขม เป็นยาแก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย แก้ไข้ แก้หวัด แก้ปวดอักเสบ แก้บิด เจริญอาหาร ใบ มีรสขมบดผสมน้ำมันพืช ทาแผลน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ ใบสดนำมาเคี้ยวกลืนน้ำ แก้คออักเสบ เจ็บคอ
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด