รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-068
ชื่อพื้นเมือง : เฟินใบมะขามฟันเลื่อย (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephrolepis davallioides (Sw.) Kuntze
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น พืชบนดินหรือพืชอิงอาศัย มีเหง้าป สีน้ำตาลเหลืองอ่อน มีไหล ใบ ใบประกอบแบบขนนกกว้าง 3-6 ซม. ยาว 25-75 ซม. มีใบย่อยรูปใบหอก กว้าง 0.6-1.2 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. 40-120 คู่ ก้านใบยาว 5-15 ซม. แผ่นใบเป็นรูปเส้นตรงแกมรูปใบหอกหรือรูปใบหอกแคบ โคนใบเบี้ยว ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นจักฟันเลื่อยหรือหยักมน ดอก มีกลุ่มอับสปอร์ หนาแน่นหรือเบาบาง เป็นวงกลมหรือรูปไต มีเยื่อคลุมอับสปอร์สีน้ำตาล
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด