รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-097
ชื่อพื้นเมือง : หนวดปลาหมึก (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Octopus Tree, Umbrella Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera actinophylla (Endl.) Harms
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10 ม. ลำต้นเรียบเกลี้ยง แต่เมื่อใบหลุดไป จะเป็นรอยที่ลำต้น ใบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบย่อย ปกติมี 7-16 ใบ รูปขอบขนาน ถึงรูปขอบขนานไข่กลับ ปกติยาว 8-30 ซม. กว้าง 4-8 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่มเชิงประกอบที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีชมพู ผล เป็นผลสด มีเมล็ดเดียว แข็ง สีดำ
ประโยชน์ : พืชประดับ,พืชให้ร่มเงา สามารถปลูกเป็นพืชประดับเพื่อความสวยงามยังสถานที่ต่าง ๆ ได้
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด