รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-104
ชื่อพื้นเมือง : อะเมซอน (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Burhead/ Taxas Mud Baby
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น สูง 1.2 ม. ใบ ใบเดี่ยว สีเขียว รูปไข่ เส้นใบขนาน ขอบใบเรียบ ปลายใบมนหรือป้าน โคนใบรูปหัวใจ ดอก ออกตามข้อลำต้น มีขนาด 12 มม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียว กลีบดอก 3 กลีบ สีขาว
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกประดับสวน และสถานที่ นิยมปลูกเป็นไม้น้ำ ใช้ในการจัดสวน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด