รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-039
ชื่อพื้นเมือง : ไทรทอง
ชื่อสามัญ : Council-tree/ Lofty fig
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus altissima Blume
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ต้น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 30 ม. ไม่ผลัดใบเรือนยอดกว้าง แตกกิ่งต่ำ มียางขาวและมีรากอากาศ ลำต้นเป็นพูพอน รัดพันต้นไม้อื่น เปลือกต้นเรียบ ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ เวียนเป็นรูปไข่ หรือรี กว้าง 4-11 ซม. ยาว 8-22 ซม. ปลายใบติ่งแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบ ใบคล้ายหนัง มีเส้นใบ 6-10 คู่ ก้านใบยาว 1.5-2.5 ซม. ดอก ดอกออกเป็นช่อรวม ดอกย่อยอยู่ภายในฐานรองดอก ที่ขยายตัวโอบล้อมเป็นรูปกลม ออกเป็นดอกคู่ตรงซอกใบหรือที่ซอกของรอบหลุดร่วงของก้านใบ เมื่อยังอ่อนใบประดับหุ้ม ดอกแยกเพศในช่อเดียวกัน ผล ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบเป็นคู่ ผลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. ผลแก่สีส้มแดง ผลสุกสีแดงม่วง เมล็ด มี 1 เมล็ด
ประโยชน์ : อาหาร,พืชประดับ,พืชให้ร่มเงา ผล เป็นอาหารนก นิยมปลูกประดับตามสวน หรือสถานที่ต่าง ๆ มีการตัดแต่งทรงพุ่มตลอดเวลาเพื่อความสวยงาม
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด