รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-046
ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มขนนก (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อสามัญ : Lucaba palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dypsis madagascariensis (Becc.) Feent่je & J. Dransf.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นปาล์มต้นเดี่ยว บางครั้งต้นสามารถแตกหน่อได้ 2-4 ต้น ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 7-20 ซม. ตั้งตรงหรือโค้งงอ มีสีเขียวอ่อนหรือสีเทา สูงได้ถึง 18 ม. ใบ ใบคล้ายรูปขนนก ยาว 3 ม. มีทางใบบนต้น 7-12 ก้าน ออกเวียนเป็น 3 ทาง ดอก ช่อดอกแยกเพศ อยู่ร่วมต้น ออกบริเวณใต้คอ แผ่กระจาย ยาว 1 ม. ผล ติดผลจำนวนมาก ผลกลมรี ยาว 1.5 ซม.เมื่อสุกมีสีม่วงอมดำ
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกประดับลงแปลง
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด