รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-075
ชื่อพื้นเมือง : มะพร้าว (ทั่วไป)
ชื่อสามัญ : Coconut
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20-40 ซม. สูงได้ถึง 30 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. หรือมากกว่า ใบ ใบเป็นรูปขนนก ทางใบยาวกว่า 2 ม. ใบย่อยเรียวแหลม ก้านใบหนาแข็ง ดอก ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล ผลค่อนข้างกลม ขนาด 15-30 ซม. ติดผลดก เมื่อสุกมีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองอมส้ม เรียกว่ามะพร้าวไฟ
ประโยชน์ : อาหาร,พืชประดับ,พืชวัสดุ,พืชใช้เนื้อไม้,พืชเศรษฐกิจ เนื้อมะพร้าว มีสีขาว ใช้สด หรือหั่นฝอย ใส่น้ำเคี่ยว เอาน้ำมันมะพร้าวเก็บไว้ใช้ หรือตากแห้ง บีบและเคี่ยวเอาน้ำมันเก็บไว้ใช้ น้ำมันใหม่ๆ จะมีกลิ่นหอม น้ำมันมะพร้าวในที่อุ่นจะเหลวใส ในที่เย็นจะข้นขาวคล้ายเนยแข็ง มีกลิ่นเฉพาะตัว
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด