รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-013
ชื่อพื้นเมือง : เข็มชมพู (ทั่วไป)
ชื่อสามัญ : Ixora Hybrid
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora Sp.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : เป็นพืชเขตร้อน เป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ใบเรียงตรงข้าม มีหูใบอยู่ระหว่างก้านใบ ใบสีเขียวเข้มเป็นวงรี กิ่งก้านมีขนาดใหญ่และแข็งแรง ดอกติดกันเป็นหลอด ปลายดอกแยกเป็น 4 - 5 กลีบ รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ กลีบดอกสีชมพูเข้ม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา ตกแต่งสวน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด