รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-009
ชื่อพื้นเมือง : โกสน (ทั่วไป)
ชื่อสามัญ : Croton, Variegated Laurel, Garden Croton
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum (L.)Rumph. ex A.Juss.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่มขนาดกลาง สูงได้ถึง 2-3 ม. ทรงพุ่ม รูปไข่ แน่นทึบ ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบมีหลายแบบและขนาดแปรไปตามพันธุ์ เช่น รูปกลม แคบยาว บิดเป็นเกลียว ปลายใบแหลมหรือมน มีติ่ง โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือหยักเว้า บางพันธุ์เว้าลึกถึงเส้นกลางใบ และเว้นห่างเป็นสองตอน แผ่นใบมีสีต่างๆ เช่น ขาว เหลือง ส้ม ชมพู แดง ม่วงดำ ก้านใบยาว ดอก ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง สีขาว แยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้โค้งลง ก้านยาว ดอกกลม 30-60 ดอก กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก มี 3-6 กลีบ กลีบดอก 5-6 กลีบ ขนาดดอก 3 มม. ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ก้านช่อยาว มี 10-20 ดอก ไม่มีกลีบดอกมีแต่กลีบเลี้ยง ผล แห้ง ทรงค่อนข้างกลม เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก มีเมล็ดสีน้ำตาล
ประโยชน์ : พืชประดับ นิยมปลูกเป็นกลุ่มกลางแจ้งหรือริมถนนเพื่อสร้างสีสัน อาจเล่นสีตัดกับไม้สีเขียว เช่น แก้ว ชาฮกเกี้ยน ไม่ควรใช้ต้นที่ขุดล้อมเพราะใบร่วงแล้วจะแตกพุ่มใบช้ามาก ปลูกริมทะเลได้
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด