รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-069
ชื่อพื้นเมือง : เฟื่องฟ้า (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Paper Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bougainvillea spectabilis Willd.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ลำต้นกลม ยาว เนื้อไม้แข็ง เหนียว เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน เปลือกมีลักษณะบาง สีน้ำตาลแกมเทา แตกกิ่งก้านมาก กิ่งมีขนาดเล็ก เรียวยาว และโน้มลงพื้น กิ่งมีสีเขียวเมื่ออ่อน ทั่วกิ่งมีหนามแหลมคมขนาดใหญ่ เกิดบริเวณเหนือก้านใบ สีลักษณะสีคล้ายสีกิ่ง ใบ ใบเดี่ยว ใบสีเขียวเข้มหรือสีด่าง รูปไข่ กว้างประมาณ 2-5 ซม. ยาวประมาณ 3-8 ซม. โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม มีขนสั้นๆ ปกคลุมใบ ดอก มีใบประดับรูปหัวใจหรือรูปไข่ 3 ใบ มีลักษณะเป็นแผ่นบางล้อมรอบช่อดอก ฐานใบจรดกันติดกับก้านช่อดอก มีหลายสีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีก้านช่อดอกบริเวณกลางฐานใบดอก ไม่มีกลีบดอก กลีบเลี้ยงรูปกรวย มีเกสรเพศผู้ 5-10 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน คล้ายกลีบดอก ผล อยู่ด้านในดอก ขนาดเล็กมาก ไม่ค่อยติดผล
ประโยชน์ : พืชประดับ,พืชให้ร่มเงา ประดับสถานที่ ทำเป็นไม้กระถาง
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด