รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-080
ชื่อพื้นเมือง : โมกพวง
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก สูงประมาณ 2 - 3 ม. แตกกิ่งก้านสาขามากไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบ ใบรูปไข่หรือรี ปลยใบแหลม มีสีเขียว เห็นเส้นใบชัดเจน ดอก ดอกสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ และมีกลิ่นกอม
ประโยชน์ : พืชประดับ นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด