รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-026
ชื่อพื้นเมือง : ชา (เชียงใหม่),ชาฮกเกี้ยน (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ : Philippine tea/ Fukien Tea
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (J.W.Mast.) Kitam.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2.5 ม. แตกกิ่งก้านหนาแน่น กิ่งแตกจากลำต้นเป็นลักษณะพุ่มมีใบมากและหนาแน่น ก้านเปลือกต้นเป็นสีน้ำตาล ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ มักออกเป็นกระจุกตามกิ่งสั้นๆ รูปไข่กลับแคบ ปลายแยกเป็นพูแหลม 3-5 แฉก ปลายพูมักเป็นติ่งหนามอ่อน โคนใบรูปลิ่ม ใบกว้าง 0.5-2.0 ซม. ยาว 1-4 ซม.หลังใบสีเขียมเข้มเป็นมัน ขรุขระเล็กน้อย ท้องใบสีเขียวอ่อน ดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกย่อย 2-5 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปแถบสีเขียวอ่อน ด้านนอกมีขนยาวประปราย กลีบดอกสีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อยเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยมแคบ ปลายมน ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8 ซม. ผล ชนิดของผลเป็นผลเดี่ยว ผลมีเนื้อและเมล็ด สีของผลอ่อนสีส้มแดงรูปร่างผลกลม เมล็ด 4 เมล็ดใน 1 ผล
ประโยชน์ : พืชประดับ ตกแต่งสวน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด