รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-014
ชื่อพื้นเมือง : เข็มแดง (ยะลา)
ชื่อสามัญ : Glossy Ixora/ Bunga Selang/ Kramat Hujan/ Penabas
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora lobbii King & Gamble
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะ ต้นคล้ายเข็มขาว สูงถึง 10 ม. ใบ รูปรีถึงรูปใบหอก ออกตรงข้าม ใบจะหนายาว และแข็ง มีสีเขียวสด ตรงปลายใบจะแหลม กว้าง 3.8-5.0 ซม. ยาว 15-20 ซม. ดอก ดอกออกรวมกันเป็นช่อใหญ่แบน มีสีแดงเข้ม ไม่มีกลิ่น กว้าง 3.8-4.4 ซม.
ประโยชน์ : สมุนไพร,พืชประดับ ราก ใช้เป็นยาบำรุงไฟธาตุ บรรเทาอาการบวม รักษาตาพิการ รักษกกำเดา รักษาเสมหะ
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด