รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-108
ชื่อพื้นเมือง : มะเกี๋ยง, ลูกหว้า
ชื่อสามัญ : Bo Tree, Sacred Fig Tree, Pipal Tree, peepul tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium nervasum DC. var.paniala (Roxb.) Craven&Biffin
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-20 ม. ลำต้นตรง เปลือกลำต้นมีสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทา เปลือกนอกค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นตามแนวยาว เปลือกชั้นนอกล่อนหลุดออกเป็นแผ่นบาง ๆ เปลือกชั้นในมีสีน้ำตาลอ่อนปนชมพู เมื่อแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน ใบรูปใบหอก หรือรูปมนรี กว้าง 8-12 ซม. ความยาว 20-30 ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเกลี้ยงค่อนข้างหนามีสีเขียว ใบอ่อนสีน้ำตาลแดงอมเขียว ก้านใบยาว ดอก สีเหลืองนวล ออกเป็นช่อที่ด้านข้างของกิ่ง ช่อดอกยาว 10-14 ซม. ดอกย่อยมีจำนวน 30-40 ดอก กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียวอ่อนเชื่อมติดกับฐานรองดอกรูปกรวย กลีบดอก 4 กลีบ รูปซ้อน เกสรเพศผู้สีเหลืองนวลจำนวนมาก เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 1.4-2.0 ซม. ผล ผลสดสีเขียวแบบมีเนื้อนุ่มเมล็ดเดียว รูปไข่แกมรูปขอบขนาน เมื่อสุกสีแดง-สีม่วงแดง หรือสีม่วงดำ รสเปรี้ยวอมฝาด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เมล็ด มีเนื้อนุ่มห่อหุ้ม เมล็ดรูปรี สีน้ำตาลอ่อน
ประโยชน์ : อาหาร,สมุนไพร,พืชให้ร่มเงา ส่วนใหญ่นิยมนำผลมาทำเป็นสินค้าแปรรูปได้หลายชนิด เช่น ไวน์ น้ำผลไม้ และแยม ผล ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รักษาโรคมะเร็ง ชะลอความเสื่อมของร่างกายเสริมสร้างกระดูกและฟัน
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด