รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-114
ชื่อพื้นเมือง : อากาเว่
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Agave americana L.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ไม้ชัดเจน ใบ อยู่กันหนาแน่น มีประมาณ 30-40 ใบ หรือมากกว่า โคนใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อน ใบรูปใบหอกกลับ กว้าง 15-20 ซม. ยาว 1-2 ม. ขอบใบแหลม ปลายใบโค้งงอ ปลายเป็นหนามสีน้ำตาลเข้ม ขนาด 1.5-2.5 ซม. ดอก ช่อดอกแบบแยกแขนง มีกิ่งก้านมาก ยาว 6-12 ม. มีต้นเล็ก ๆ เกิดขึ้นหลังจากติดดอก วงกลีบรวมสีเหลืองแกมเขียว หลอด ขนาดประมาณ 1.2 ซม. กลีบ เป็นแฉก 2.5-3.0 ซม. เกสรเพศผู้ ผล แตกเมื่อแห้ง รูปขอบขนาน ขนาดประมาณ 5 ซม.
ประโยชน์ : พืชประดับ ใบ สามารถทำยาได้
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด