รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-064
ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มหางกระรอก
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wodyetia bifurcata A.K. Irvine
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 ซม. สูงได้ถึง 20 ม. คอยาว 50 ซม. สีเขียวอมเทา ใบ ใบรูปขนนกเป็นพวง ทางใบยาว 3 ม. ใบย่อยออกหลายทิศทาง แผ่กางออก ดูคล้ายปาล์มฟอกซ์เทล แต่ใบย่อยมีขนาดใหญ่กว่า สีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเหลือบขาว ดอก ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นออกใต้คอ แผ่กระจาย ยาว 40 ซม. ผล ผลกลม ขนาด 4 ซม. เมื่อสุกแล้วมีสีส้ม
ประโยชน์ : พืชประดับ ปลูกเป็นไม้ประดับสวน ทั่วไป
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด